Στην επικαιρότητα βρίσκεται η περιοχή του Σχίνου τις τελευταίες ημέρες μετά τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν με καταστροφές κυρίως στο οδικό του δίκτυο. Η περιοχή είχε πληγεί από τις πυρκαγιές και η ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης ήταν επιτακτική. Το Δασαρχείο της Κορίνθου με λεπτομέρειες έχει από τις αρχές Ιουνίου συντάξει έκθεση όπου καταγράφει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν, η έκθεση αυτή ωστόσο δεν έχει υλοποιηθεί.

Μάλιστα, στις 25 Νοεμβρίου το Δασαρχείο Κορίνθου προχώρησε σε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ζητώντας να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα μέσω της χρηματοδότησης που είχε προηγουμένως εγκριθεί προς το αρμόδιο δασαρχείο έπειτα από απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει εμφανιστεί για να ξεκινήσει της εργασίες, παρά τον επιτακτικό χαρακτήρα τους, κι έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα (κορμοδέματα και ξυλοφράγματα) αρχικού προϋπολογισμού 1.490.926,84€ άνευ ΦΠΑ, σε περιοχές συνολικής καμένης έκτασης 17.214 στρεμμάτων.