Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 10 η Οκτωβρίου 2019 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 16:00 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της « PAPER GRAPPH – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. » στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου .
  2. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της «ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ » στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου .
  3. Προέγκριση ή μη ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του Πάρκου Λουτρακίου, διάρκειας ενός (1) έτους.