Όμως ψηφιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει αυτή η προσωπική επαφή που υπάρχει μεταξύ του τροχονόμου και του αστυνόμου με τον τρόπο αυτό, ώστε να αποφευχθεί. Αυτό πιλοτικά ξεκινά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σιγά σιγά θα επεκταθεί».