Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5 η Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν ματαίωσης της από 29ης Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασης λόγω έλλειψης
απαρτίας:

  1. Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης ή μη αντί μισθώματος χρήσης
    δημοτικού ακινήτου για ορισμένη χρονική διάρκεια προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.
  2. Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις
    εγκαταστάσεις μηχανουργείου φερόμενης εκμετάλλευσης του «κ. Στέφανου – Κριστιάν Πάπαρη» στην θέση « Παλιά Γέφυρα », της Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας.
  3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Ο.Ε.», επί της Λ. Αθηνών 259, στο Λουτράκι.
  4. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – Μ. ΒΟΛΤΕΖΟΣ Ο.Ε. », επί των οδών Ποσειδώνος & Τομπάζη 12, στο Λουτράκι.
  5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. « ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» , επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21, στο Λουτράκι.