Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 6 η Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:30 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
    αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. « ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» , επί της οδού Αγ. Ιωάννου 17, στο Λουτράκι.
  2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής
    αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « KNOW HOW O.E.» επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 51 & Χατζοπούλου, στο Λουτράκι.