Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2019-2020 είκοσι οκτώ (28) Νηπιαγωγείων και έντεκα (11) Δημοτικών Σχολείων στην Πελοπόννησο περιλαμβάνει Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3376/2.9.2019).

Πρόκειται για 4 νηπιαγωγεία στην Αργολίδα, 5 στην Αρκαδία, 4 στην Κορινθία, 9 στη Λακωνία και 7 στη Μεσσηνία. 

Σχετικά με τα δημοτικά σχολεία, δεν θα λειτουργήσουν φέτος 5 στην Αρκαδία, 2 στην Κορινθία, 3 στη Λακωνία και 1 στη Μεσσηνία.

Οι λόγοι αναστολής είναι γιατί δεν υπάρχουν εγγραφές η δεν είναι ικανός ο αριθμός των μαθητών, η έλλειψη κτιρίου, διδακτηρίου ή μαθητικού δυναμικού.