Οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 σε πάνω από 90 άτομα και προσφέρθηκε συμβουλευτική από τον κύριο Δημήτριο Λάσκο, Ενδοκρινολόγο.
Όλες οι εξετάσεις εκπονήθηκαν με βάση τα μέτρα προστασίας που νομοθετούνται, τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων, όπως κάθε φορά επικαιροποιούνται και ισχύουν.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγυης Σπύρος Ζαχαριάς χαιρέτησε την εκδήλωση και δεσμεύτηκε για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού από πλευράς δήμου.