Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ POSTER

α. Το poster προτείνεται να είναι διαστάσεων 80 cm X 118 cm σε απλό χαρτόνι και όχι μουσαμά

β. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε ως μέρη του poster:

1. Mικρά κείμενα με γραμματοσειρά τουλάχιστον 24 στιγμές

2. Φωτογραφίες

3. Σκίτσα

4. Γραφήματα

5. Βέλη

Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν και μπορείτε να μείνετε μόνο σε μικρά κείμενα αν αυτό σας διευκολύνει τεχνικά

γ. Όλα τα προηγούμενα μέρη θα πρέπει να τα έχετε ηλεκτρονικά. Αν όχι, μπορείτε να τα σκανάρετε εσείς ή σε κάποιο φωτοτυπείο ώστε να γίνουν ηλεκτρονικά. Καλό θα είναι να τα αριθμήσετε.

δ. Με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέρη μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα γνωστά μεγάλα φωτοτυπεία της Κορίνθου και να δείξετε τη διάταξη που θα μπουν.

ε. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε μια μικρογραφία του poster με μια σελίδα Α4, στην οποία θα το έχετε σχεδιάσει (η αρίθμηση μπορεί να σας βοηθήσει για να αποτυπώσετε εύκολα τη διάταξη του poster).

στ. Τα υπόλοιπα θα τα πραγματοποιήσει το φωτοτυπικό μηχάνημα

ζ. Μπορείτε πάντα να ζητήσετε βοήθεια από μέλη της συντονιστικής ομάδας: Email: gbag@otenet.gr, Κινητό: 6977200946

 

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ POSTER

α. Καλό είναι να αποτυπώνονται λίγες ιδέες, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα, με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και κατά το δυνατόν να αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση.

β. Τι δεν πρέπει να είναι το poster:

Ένα απλό διαφημιστικό ενός φορέα, μια λίστα ασύνδετων και ακατανόητων στοιχείων

β. Στόχος του poster είναι:

· Κατά τo δυνατόν να αποτυπώσει επαρκώς μία ή λίγες ιδέες, πρακτικές, δράσεις που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση

· Να αναδεικνύει κατά το δυνατόν τη σημαντικότητα της εφαρμογής τους

· Να προκαλέσει συζήτηση με τους επισκέπτες του

γ. Απαραίτητα στοιχεία στο poster είναι:

Ένας τίτλος για το poster, όνομα και επίθετο των δημιουργών του, ο φορέας, e-mail

δ. Το poster να ετοιμαστεί 2-3 μέρες πριν το Φεστιβάλ ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος και δυνατότητα αλλαγών αν αυτό χρειαστεί