Ο Τάκης Λούμπας υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος. Διεκδίκησε την δημαρχία και δεν τα κατάφερε.  Συνεργάστηκε με τον Αλέξανδρο Πνευματικό λαμβάνοντας για την συνεργασία και στήριξή του την θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου. Στην αποχώρησή του, κανέναν απολογισμό δεν έκανε, καμία παράδοση δεν πραγματοποίησε στον νέο Γ.Γ. Σε καμία δήλωση δεν προχώρησε. Σιωπηλά όπως θήτευσε, σιωπηλά αποχώρησε.

Κανείς δεν ασχολήθηκε, κανείς δεν ρώτησε, κανείς δεν έψαξε τα έργα και τις ημέρες του Τάκη Λούμπα ως Γενικού Γραμματέα. Όχι για το μεμπτόν της υπόθεσης αλλά για την ουσία της προσφοράς και της παρακαταθήκης. Και σήμερα, ενδεχομένως κανένας να μην είχε ασχοληθεί με το κεφάλαιο Τάκης  Λούμπας – Γ.Γ, την προσφορά ή όχι,  αν ο ίδιος δεν είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την σιωπή και να υιοθετήσει την παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις είναι στοχευμένες. Η πλατεία, το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Νικολάου, η ενοποίηση της Κολιάτσου. Σε όλες μιλά για ισχυρή βούληση των αρχόντων και προτρέπει. Μιλά για αναγκαιότητα των παρεμβάσεων εάν η πόλη θέλει να βαδίσει σε αναπτυξιακά μονοπάτια.

Η απήχηση είναι σημαντική και τα σχόλια πολλές φορές διθυραμβικά. Οι προτάσεις είναι άλλωστε , θεωρητικά, όλα εκείνα που ο κάθε δήμαρχος θα ήθελε να κάνει. Είναι όμως τόσο απλό; Εν προκειμένω το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το υπό διερεύνηση ερώτημα είναι «τι επιδιώκει ο Τάκης Λούμπας;» διότι για πολλούς – και όχι αδίκως-  επιδιώκει. Κυρίως επειδή ο Τάκης Λούμπας έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και κυρίως έχει θητεύσει ως Γενικός Γραμματέας. Εις εκ των σχολιαστών το έθιξε, «γιατί όλα αυτά δεν τα προτείνατε εφόσον κατείχατε θέση ευθύνης; Γιατί δεν τα δρομολογήσατε;» Ο Τάκης Λούμπας θεώρησε το σχόλιο επιθετικό και ανούσιο αφού ως είπε, η ουσία είναι στην παρέμβαση. Βεβαίως, είναι στην παρέμβαση και γι αυτό – και για την μη παρέμβαση στα όσα σήμερα θίγει- και ο ίδιος έχει ευθύνη.

Κάποιοι πείθονται από την αναφορά «ο Δήμαρχος αποφασίζει, ο Αλ.Πνευματικός δεν άκουγε», κάποιους άλλους όχι. Το βέβαιον είναι πως σήμερα ο Τάκης Λούμπας απευθύνεται σε έναν άλλον Δήμαρχο. Που ακούει προφανώς όσα ο πρώην Γ.Γ λέει στα 2021. Εκείνο που δεν είναι βέβαιον είναι εάν θα τα λάβει υπόψιν του και εάν κάνει τον Τάκη Λούμπα συμμέτοχο στην υλοποίηση τους.

Μην ξεχνά κανείς πως η παρουσία του Τάκη Λούμπα έγινε εντονότερη μετά την δημοσιοποίηση των επαφών του Δημάρχου με τον Γιάννη Παπακυριάκο και την βόλτα στα «Καλάμια». Υπάρχει θέση την οποίαν διεκδικούν;

Το σίγουρο είναι πως ο Σεπτέμβριος πλησιάζει!