Τις δικές του ευχές έστειλε ο Δήμαρχος Κορινθίων.
Βασίλης Νανόπουλος
Δήμαρχος Κορινθίων