Η 28η Οκτωβρίου και η ελληνική σημαία είναι έννοιες αλληλένδετες. Με έναν εντυπωσιακό τρόπο τίμησε ο Δήμος Κορινθίων την εθνική επέτειο.