Η άρση επικινδυνότητας του δρόμου “Σχίνος – Αλεποχώρι” ήταν το αντικείμενο της συζήτησης στην  επιτροπή παρακολούθησης της μελέτης. Η επιτροπή εξέτασε την διάθεση πίστωσης 150.000 ευρώ για την ολοκλήρωση της μελέτης την ίδια ώρα που  εκτιμάται οτι  η συνολική δαπάνη για την άρση επικινδυνότητας και βελτίωση του εν λόγω δρόμου θα ανέλθει σε περίπου 20.000.000 ευρώ.

Το έργο υλοποιείται από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Αττικής μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης.