Επτά τάσεις οι οποίες αναδεικνύουν την ευαισθητοποίηση όλο και περισσοτέρων επιχειρήσεων σε θέματα υποστήριξης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων τους, όπως και στην ολιστική προσέγγιση της έννοιας Wellbeing, διαπιστώνει η Hellas EAP από την αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων του 2019.

Βασίζοντας τα συμπεράσματά της στην επιστήμη της Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στον εργασιακό χώρο, η Hellas EAP θεωρεί ότι, η επικέντρωση στην καθημερινή υποστήριξη των εργαζομένων και η ενδυνάμωση μέσω προγραμμάτων που φροντίζουν την ψυχική τους υγεία, αρχίζουν να λαμβάνουν κυρίαρχη θέση στη λειτουργία των οργανισμών.

Από τα στοιχεία του 2019 που συγκέντρωσε, επεξεργάσθηκε και αξιολόγησε η Hellas EAP, κωδικοποίησε επτά τάσεις προσανατολισμένες στον εργαζόμενο, οι οποίες ήδη κυριαρχούν στην αγορά εργασίας και έχουν ως εξής:

– Ταυτόχρονη υποστήριξη όλων των πτυχών ευεξίας των εργαζομένων: σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και οικονομική.

– Ολιστική προσέγγιση και προσανατολισμός στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

– Αυξημένη αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η διαχείριση του στρες.

– Αυξημένη ευαισθητοποίηση για υποστήριξη θεμάτων ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο.

– Αναγνώριση, εκ μέρους των στελεχών, ότι η ευεξία των ομάδων τους αποτελεί σημαντική ευθύνη και αρμοδιότητα τους.

– Εκπαίδευση, αλλά και καθοδήγηση, των εργαζομένων και των στελεχών μέσω εξειδικευμένων, σε θέματα συμβουλευτικής, ψυχολόγων.

– Ενίσχυση της διαφορετικότητας, με δράσεις επικεντρωμένες στην ενδυνάμωση των γυναικών.

Σχολιάζοντας τα ανωτέρω, η CEO της Hellas EAP, Τατιάνα Τούντα δήλωσε ότι «αυτό που παρατηρούμε μέσα από την αλληλεπίδρασή μας και την επικοινωνία μας με τους επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού των οργανισμών στην ελληνική αγορά, είναι ότι πολλές πλέον επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας των εργαζομένων και κατανοούν ότι απαιτείται μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Οι ίδιοι αναφέρουν την ευεξία στο χώρο εργασίας ως μία από τις κύριες προκλήσεις και την αναγνωρίζουν ως μια από τις πρώτες τους προτεραιότητες. Αναφέρονται στην καλή ψυχική υγεία και στην ευεξία των εργαζομένων ως τον βασικότερο παράγοντα, τόσο για την αυξημένη δέσμευση των εργαζομένων, όσο και για την υψηλή απόδοση των οργανισμών».

Σύμφωνα με την κ. Τούντα, «η μεγάλη πρόκληση για το άμεσο μέλλον είναι το πως θα “ανοίξει” ο διάλογος και η ευθυγράμμιση ανάμεσα στους επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, τους CEO και την ανώτερη διοίκηση και θα οδηγηθούν τελικά οι οργανισμοί σε ενσωμάτωση της στρατηγικής Wellbeing στη γενικότερη στρατηγική τους».

Πηγη ΑΠΕ-ΜΠΕ