Την Κόρινθο που ονειρευόμαστε δημιουργούμε και παρουσιάζουμε στις 10 Ιουλίου ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Κορίνθου, της πόλης που ενταγμένη πλέον στο δίκτυο της unesco Learning cities, μαθαίνει υιοθετώντας καλές πρακτικές και εκπαιδεύοντας πολίτες, φορείς, συλλόγους και ομάδες, δραστηριοποιώντας τους και εντάσσοντάς τους στην διαδικασία της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

Στο Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν  poster τα οποία θα πρέπει να έχουν σύντομη περιγραφή μιας καινοτόμου πρακτικής, μεθόδου ή πολιτικής στο πλαίσιο της ΔΒΜ, την οποία πραγματοποιεί ένας φορέας ή ομάδα ατόμων στην Κόρινθο.

Δυνατότητα παρουσίασης με poster έχουν τόσο οι θεσμοθετημένοι φορείς της ΔΒΜ όπως τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), δηλαδή τα πρώην Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Δήμου, του Πανεπιστημίου, κ.ά, όσο και φορείς ή ομάδες που παρέχουν έμμεσα ΔΒΜ, όπως επιστημονικοί και πολιτιστικοί φορείς και ομάδες της Κορίνθου.
Η περιγραφή της πρακτικής, της μεθόδου ή της πολιτικής ΔΒΜ στο poster μπορεί να επιτευχθεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους όπως με κείμενο, σχήματα, φωτογραφίες, πίνακες, γραφήματα κ.ά.
Στo poster θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατά το δυνατόν η χρησιμότητα της πρακτικής, της μεθόδου ή της πολιτικής ΔΒΜ καθώς και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ΔΒΜ στην Κόρινθο.
Πολίτες και φορείς της Κορίνθου  θα παρουσιάσουν ομαδοποιημένα καινοτόμες μορφές ΔΒΜ σε σχετική συνεδρία-posters, στη διάρκεια της οποίας ειδικός της ΔΒΜ θα συζητήσει με τον κάθε εκθέτη και θα σχολιάσει εποικοδομητικά και ενισχυτικά τοposter του. Οι θεματικές των posters δύναται να αφορούν όλες τις μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης, της κατάρτισης και της άτυπης μάθησης. Έμφαση θα δοθεί στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό, που αποτελούν τους τρεις πυλώνες της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν σε ολομέλεια παρεμβάσεις που αφορούν στη σύνθεση της εικόνας της ΔΒΜ της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει με βάση τα poster που θα παρουσιαστούν. Θα υπάρξει ακόμα στρογγυλό τραπέζι σε επόμενη συνεδρία, στην οποία θα παρέμβουν ειδικοί της Κορίνθου αναφορικά με τις δυνατότητες και την προοπτική της ΔΒΜ στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει.
Τελικός στόχος του Φεστιβάλ είναι η δημιουργία δικτύου των φορέων ΔΒΜ στην Κόρινθο για την ενημέρωση, την αλληλογνωριμία, τη συνεργασία και, εν τέλει, τη βελτίωση της ΔΒΜ στην Κόρινθο.
Οι Εγγραφές πραγματοποιούνται  έως την Τετάρτη 7 Ιουλίου μέσω του link: https://forms.gle/NaFTtiXhHwN3DboE7  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 20η Ιουνίου.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1:Χαιρετισμοί και πλαίσιο του Φεστιβάλ
Συντονίστρια: Μαρία Μέξια, Διευθύντρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου
18.45-19.15: Χαιρετισμοί
Βασίλης Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορινθίων,
Τιμολέοντας Πιέτρης, Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουρισμού Δήμου Κορινθίων,
Σπύρος Ζαχαριάς, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,
Τόνια Τζαναβάρα, Προϊσταμένη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕ.Π.Α.Π.),
Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος Επιμελητήριου Κορινθίας,
Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
19.15-19.30:Πλαίσιο του Φεστιβάλ Δια Βίου Μάθησης της Κορίνθου Πόλη που Μαθαίνει
Γιώργος Μπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: Παρουσίαση και σχολιασμός τωνposters
Συντονίστριες: Αριστέα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Λουτρακίου, Μαρία Πετρακάκη, Επιμελήτρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Δήμου Κορινθίων
19.30-20.30Έκθεση ομαδοποιημένων posters για τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ. Σε καθένα από αυτά θα παρίσταται ο δημιουργός του και ειδικοί της Δια Βίου Μάθησης θα συζητήσουν επίσης ατομικά μαζί τους.
20.30-21.30Συνθετικός σχολιασμός των posters σε ολομέλεια από ειδικούς της Δια Βίου Μάθησης, παρεμβάσεις του κοινού και συζήτηση.
Συζήτηση με τους παρουσιαστές στο κάθε poster και σχολιασμός στην ολομέλεια: Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημήτρης Βεργίδης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιου Πατρών
21.30-21.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3: Προοπτική της Διά Βίου Μάθησης στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει
Συντονιστής: Γιώργος Mπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
21.45-23.15Στρογγυλό Τραπέζι για την προοπτική της Διά Βίου Μάθησης στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει
Στάθης Πουλίτσης, Διευθυντής ΙΕΚ και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων, Αικατερίνη Γκίνη, Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Πελοποννήσου, Νίκος Φωτόπoυλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
23.15 Κλείσιμο
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
✅ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ POSTERS
Στο poster θα πρέπει να υπάρχει σύντομη περιγραφή μιας καινοτόμου πρακτικής, μεθόδου ή πολιτικής στο πλαίσιο της ΔΒΜ, την οποία πραγματοποιεί ένας φορέας ή ομάδα ατόμων στην Κόρινθο.
Δυνατότητα παρουσίασης με poster έχουν τόσο οι θεσμοθετημένοι φορείς της ΔΒΜ όπως τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), δηλαδή τα πρώην Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Δήμου, του Πανεπιστημίου, κ.ά, όσο και φορείς ή ομάδες που παρέχουν έμμεσα ΔΒΜ, όπως επιστημονικοί και πολιτιστικοί φορείς και ομάδες της Κορίνθου.
Η περιγραφή της πρακτικής, της μεθόδου ή της πολιτικής ΔΒΜ στο poster μπορεί να επιτευχθεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους όπως με κείμενο, σχήματα, φωτογραφίες, πίνακες, γραφήματα κ.ά.
Στo poster θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατά το δυνατόν η χρησιμότητα της πρακτικής, της μεθόδου ή της πολιτικής ΔΒΜ καθώς και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ΔΒΜ στην Κόρινθο
Η γραμματοσειρά των κειμένων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 στιγμές. Έτσι τα κείμενα θα είναι ευανάγνωστα από τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ, οι οποίοι θα δύνανται να περάσουν από τις διαφορετικές θέσεις στις οποίες θα είναι αναρτημένα τα posters από τον κάθε δημιουργό τους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των posters, οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους δημιουργούς των posters.
Προτεινόμενες διαστάσεις του poster: 118cmx 80cm
Έγκριση των προτάσεων των posters:Για να εγκριθεί η παρουσίαση ενός poster στο Φεστιβάλ είναι απαραίτητο να σταλεί ηλεκτρονικά (gbag@otenet) μια περίληψη 50-100 περίπου λέξεων, αναφορικά με το θέμα και τη καινοτομία που θα παρουσιαστούν στο poster. Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρεται επίσης το όνομα, το επίθετο, το e-mail, το τηλέφωνο, η ιδιότητα του ατόμου που το δημιούργησε καθώς και τον φορέας στον οποίο ανήκει.