Η ιστορία του Φράγματος του Ασωπού είναι γνωστή. Τα προβλήματα, οι παλινωδίες, οι ενστάσεις, οι καταγγελίες. Για 2 και πλέον δεκαετίες η Κορινθία ασχολείται με το Φράγμα χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση στους εκατοντάδες παραγωγούς του νομού. Σήμερα οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και η πρόοδος του έργου σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χάρη Βυτινιώτη έχει ξεπεράσει το 80%! 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη εγγείων βελτιώσεων και ενημερώθηκαν από τον υεύθυνο του εργοταξίου για την πρόοδο του έργου διαπιστώνοντας την καλή πορεία.