Πανικός έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη μετά την ανακάλυψη μιας νέας μετάλλαξης του κορονοϊού σε διάφορα τμήματα της Βρετανίας. Έχει εντοπιστεί επίσης στις Κάτω Χώρες, τη Δανία και την Αυστραλία. Απαγορεύσεις μετακινήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.