Με internet χαμηλών ταχυτήτων εξακολουθούν να λειτουργούν 4 στα 10 σχολεία της χώρας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Αν και με πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την εταιρεία Cosmote η μαζική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διασύνδεσης των σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο, η πανδημία έχει καθυστερήσει το συγκεκριμένο έργο.

Η εν λόγω δράση αφορά στη μετάβαση της υπηρεσίας ADSL 24 Mbps σε υπηρεσία VDSL 50 Mbps, όπου διατίθεται η υπηρεσία αυτή, αλλά και τη μετατροπή όλων των ISDN γραμμών σε τύπου PSTN.

Από τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήθηκε η δράση να υλοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος στον ενιαίο λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Σήμερα και μετά την καθυστέρηση που προέκυψε λόγω του κορωνοϊού το ποσοστό υλοποίησης των αναβαθμίσεων ανέρχεται στο 88% του συνόλου των σχολείων τα οποία έχουν διαθεσιμότητα VDSL 50 Mbps, δηλαδή σε 6.289 σχολεία σε σύνολο 7.099 σχολείων στην περιοχή των οποίων διατίθεται πρόσβαση VDSL 50 Mbps.

Παράλληλα, όπου κρίνεται αναγκαίο, όπως σε σχολικά συγκροτήματα ή σε πολύ μεγάλα σχολεία, ζητείται η περαιτέρω αναβάθμιση της υπηρεσίας σε VDSL 100 Mbps.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας γίνεται διαρκής αναζήτηση εφικτότητας υπηρεσίας VDSL 50 Mbps για τα σχολεία που δεν είχαν περιληφθεί αρχικά στη συγκεκριμένη δράση, καθώς τα δίκτυα οπτικών ινών των παρόχων συνεχώς επεκτείνονται.

Ως αποτέλεσμα παλαιότερων αναβαθμίσεων και της παρούσας δράσης, σήμερα υπάρχουν:

  • 1.163 σχολεία / σχολικά συγκροτήματα συνδεδεμένα με το δίκτυα Οπτικών Ινών των Δήμων με ταχύτητα άνω των 100 Mbps (ποσοστό 10%).
  • 5.427 σχολεία συνδεδεμένα με υπηρεσία VDSL 50 ως 100 Mbps (ποσοστό 47%).
  • 4.896 σχολεία συνδεδεμένα με υπηρεσία ADSL 24 Mbps (ποσοστό 42%).

Πηγή: newsbomb.gr