Την κατάργηση της μονιμότητας για τους νέους εργαζόμενους της ΔΕΗ, αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο, σε συνδυασμό με μαζικές μετατάξεις, πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, αλλά προσλήψεις στελεχών από την αγορά με αυξημένες αποδοχές για τους διευθυντές. Επιπλέον αποφασίστηκε ο τεμαχισμός της ΔΕΠΑ, ώστε να πουληθεί σε ιδιώτες. 

Υπενθυμίζεται ότι το 2012 η τρόικα είχε θέσει θέμα άρσης της μονιμότητας στις δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ και τράπεζες) προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για απολύσεις και μείωση του προσωπικού. 

Από την κυβέρνηση ανακοινώθηκε ότι οι 80 διευθυντές σε ΔΕΗ και θυγατρικές θα ορίζονται από το ΔΣ της εταιρείας και οι αμοιβές τους θα αυξηθούν. Τις θέσεις των γενικών διευθυντών της εταιρείας θα μπορούν να αναλαμβάνουν στελέχη και από την ελεύθερη αγορά. Επιπλέον θα γίνουν σειρά μετατάξεων από ΔΕΗ σε θυγατρικές αλλά και στο ελληνικό δημόσιο ώστε να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι από λιγνιτικές μονάδες που κλείνουν. 

Ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταργηθεί το προνομιακό τιμολόγιο συνταξιούχων και εργαζομένων. Το μόνο που θα μείνει είναι η έκπτωση 30% που δίνουν και οι ιδιώτες στους εργαζόμενούς τους. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εθελούσια έξοδο με το κόστος να επιβαρύνει τη ΔΕΗ, ενώ αποφασίστηκε και ένα νέο μοντέλο προμηθειών ώστε να μην γνωρίζουν οι ανταγωνιστές σε ποιες τιμές αγοράζει η ΔΕΗ.

Αναλυτικά, τα 10 μέτρα για τη ΔΕΗ που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης:

  • Κατάργηση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους οι οποίοι θα προσλαμβάνονται με έλεγχο από το ΑΣΕΠ, αλλά με ταχύτερες διαδικασίες και με αμοιβές που θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης.
  • Κατάργηση του ισχύοντος προνομιακού τιμολογίου για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ που προβλέπει έκπτωση 75% τόσο στο ανταγωνιστικό όσο και στο μονοπωλιακό τμήμα. Στο εξής θα ισχύει έκπτωση 30% μόνο στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.
  • Εθελούσιες έξοδοι με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αποκλειστικά την ίδια την ΔΕΗ. Το κόστος προβλέπεται να αποσβεστεί σε ορίζοντα δύο έως τριών ετών.
  • Κατάργηση της μονιμότητας των γενικών διευθυντών και διευθυντών οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές μετά από προκήρυξη που θα απευθύνεται και σε στελέχη της αγοράς και με τριετή συμβόλαια.
  • Κίνητρα για προσέλκυση στελεχών από την αγορά. Οι αμοιβές των 80 γενικών διευθυντών και διευθυντών της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.
  • Ενίσχυση της μεσαίας βαθμίδας διοίκησης, με δυνατότητα πρόσληψης του 20% των βοηθών διευθυντών από την αγορά.
  • Δυνατότητα μετακίνησης των εργαζομένων μεταξύ ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
  • Δυνατότητα επίσης μετακίνησης εργαζομένων από τον όμιλο προς το Δημόσιο.
  • Πιο ευέλικτο πλαίσιο για προμήθειες χαμηλής αξίας, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, με διατήρηση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Θέσπιση επιτροπής αμοιβών και προσλήψεων, καθώς και επιτροπής ελέγχου και εποπτείας προμηθειών στην οποία θα συμμετέχουν και ανεξάρτητα μέλη εκτός ΔΕΗ.

Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η πλήρης αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ διαχωρίζεται σε εταιρείες υποδομών, εμπορίας και διεθνών έργων και προβλέπεται η πλήρης αποχώρηση του Δημοσίου (το οποίο ελέγχει σήμερα το 65%) από τις δυο πρώτες.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και προβλέπεται να ψηφιστεί από τη Βουλή ως το τέλος Νοεμβρίου.