Συνεχίζοντας να μετασχηματίζεται σε μία σύγχρονη δομή υγείας που καλύπτει με ποιότητα τις ανάγκες των κατοίκων, το Νοσοκομείο Κορίνθου, ανακοίνωσε την πρόσληψη Νευροχειρουργού.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:

Η πρόσληψη μόνιμου Επιμελητή Β’ Νευροχειρουργού κλάδου ιατρών ΕΣΥ και η λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου ειδικότητας Νευροχειρουργικής κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αριθμό εξεταζομένων ασθενών εννέα (9) για κάθε μία από τις συγκεκριμένες ημέρες. Ραντεβού μπορούν ήδη να κλείνονται μέσω της γραμματείας των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου -με παρουσία ή τηλεφωνικά 2741-3-61600 και 2741-3-61601 ή μέσω της εφαρμογής των ηλεκτρονικών ραντεβού https://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/p

Η παρουσία νευροχειρουργού στο Νοσοκομείο μας αποτελούσε διαχρονικό ζητούμενο και είναι απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα λόγω αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού ατυχημάτων (τροχαίων και λοιπών) και λοιπών περιστατικών, που άπτονται της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Η εκτέλεση της ειδικής καρδιολογικής εξέτασης echostress, η οποία είναι πλέον δυνατή μετά από την ήδη πραγματοποιηθείσα προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Πρόκειται για δυναμική υπερηχογραφία με ιδιαίτερα υψηλή διαγνωστική αξία -εξέταση φιλική προς το ασθενή, χωρίς ακτινοβολία και με άμεσα αποτελέσματα- που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας και την πρώϊμη και αποτελεσματική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου.
Ο προγραμματισμός αυτής της εξέτασης θα γίνεται από τους ιατρούς του Καρδιολογικού Τμήματος, μετά από καταρχήν εκτίμηση των περιστατικών.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για αυτές τις εξελίξεις και μπορούμε με βεβαιότητα να λέμε πως η προσπάθεια συνεχίζεται ασταμάτητα και με επιτυχία.