Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 7 η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020.
  2. Εισήγηση επί της ανάκλησης δωρεάς κινητών πραγμάτων.