Οι αυξήσεις θα πληρωθούν από Μάιο-Ιούνιο

Αυξήσεις ως και 173 ευρώ το μήνα με αναδρομικά ως και 3.460 ευρώ θα έχουν οι απόστρατοι που αποχώρησαν με διατάξεις νόμου Κατρούγκαλου μετά την 1η/7/2016 ενώ οι παλαιότεροι θα έχουν αυξήσεις από 50 ως και 150 ευρώ, μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά που «φορτώθηκαν» από τον πρώτο επανυπολογισμό με το νόμο Κατρούγκαλου.

Οι αυξήσεις θα πληρωθούν από Μάιο-Ιούνιο, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Το σύνολο των αποστράτων αναμένεται ότι θα ωφεληθεί από τον νέο επανυπολογισμό καθώς αποχωρούν μετά τα 30 έτη και μάλιστα λόγω της προσμέτρησης των διπλών χρόνων υπηρεσίας, οι περισσότεροι έχουν 35 με 42 έτη.

Κερδισμένοι θα βγουν και όσοι δεν πάρουν αύξηση στην τσέπη, γιατί θα μειωθεί η προσωπική διαφορά.

Η μείωση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι το υπόλοιπο που θα μείνει θα συμψηφιστεί πιο γρήγορα με τις μελλοντικές αυξήσεις. Για παράδειγμα, ένας απόστρατος που θα έχει 1.070 ευρώ με τον νέο επανυπολογισμό, από τα οποία τα 1.000 ευρώ ως νέα σύνταξη και τα 70 ευρώ ως υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από πριν, που έπαιρνε μεν τα ίδια χρήματα (1.070 ευρώ) αλλά με σύνταξη 890 ευρώ και προσωπική διαφορά 180 ευρώ.

Πέρα από το ότι αυξάνει τη σύνταξη κατά 110 ευρώ, κερδίζει χρόνο στις μελλοντικές αυξήσεις καθώς του μένουν μόνον 70 ευρώ προσωπικής διαφοράς που θα ισοφαριστεί με τρεις ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 2,2%.

Η μείωση των προσωπικών διαφορών έχει και άλλη μια έμμεση ωφέλεια, καθώς όταν ξεπαγώσουν οι αυξήσεις (από το 2023) αυτές θα υπολογιστούν σε νέο και υψηλότερο ποσό ανταποδοτικής και εθνικής σύνταξης! Αν έμεναν όπως πριν οι προσωπικές διαφορές, τότε οι αυξήσεις θα υπολογίζονταν σε μικρότερη ανταποδοτική και εθνική σύνταξη. Για παράδειγμα, απόστρατος που είχε στον πρώτο επανυπολογισμό ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 890 ευρώ με προσωπική διαφορά 180 ευρώ και στον νέο επανυπολογισμό η σύνταξη γίνει 1.000 ευρώ με τη διαφορά στα 70 ευρώ, θα έχει με ένα 2,2% αύξηση από το 2023 κέρδος 22 ευρώ. Η σύνταξη θα γίνει 1.022 και η προσωπική διαφορά 48 ευρώ, η οποία θα μηδενιστεί με τις αυξήσεις του 2014 και του 2025, που η σύνταξη θα είναι περίπου στα 1.068 ευρώ. Αν όμως δεν ερχόταν ο νέος επανυπολογισμός με το νόμο 4670/2020, τότε θα έμενε με τα 890 ευρώ σύνταξης και τα 180 ευρώ προσωπικής διαφοράς από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου. Σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση 2,2% θα ήταν 19,8 ευρώ και η σύνταξη θα ανερχόταν στα 910 ευρώ για το 2023, ενώ για να καλύψει την προσωπική διαφορά των 180 ευρώ και να φτάσει τη σύνταξη από τα 890 ευρώ στα 1.070 ευρώ θα έπρεπε να παίρνει συνεχώς αυξήσεις ως το 2031!

Ποιοι και πόσα κερδίζουν

Τη μεγαλύτερη αύξηση την έχουν όσοι αποστρατεύτηκαν με 40 έτη, όπου ο νέος συντελεστής υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης με το νόμο 4670/2020 είναι ίσος με το 50,01% του μισθού, έναντι 42,80% με τον παλιό νόμο (4387/2016). Μετά τα 40 έτη ο νέος νόμος δίνει όμως μικρή προσαύξηση (0,5% κατ’ έτος) έναντι 2% που έδινε ο παλιός. Τα δύο συστήματα (νόμου 4670 και 4387) καταλήγουν σε «ισοπαλία» στα 44 έτη και 9 μήνες ασφάλισης. Από τα 44 έτη και 10 μήνες υπερτερούν τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387, πλην όμως η κυβέρνηση προέβλεψε με ειδική διάταξη να ισχύει προσαύξηση 2% κατ’ έτος από το 45ο έτος και μετά για τους απόστρατους, ώστε να μην έχουν απώλειες. Αυτή η πρόβλεψη όμως ισχύει μόνον για όσους συνταξιοδοτούνται με τον νέο νόμο, δηλαδή για αιτήσεις από 1ης/10/2019. Δεν ισχύει όμως για τους επανυπολογσμούς των παλαιών συντάξεων. Ωστόσο, για να μην προκύψουν μειώσεις σε παλαιούς απόστρατους με 45 και άνω υπηρεσίας, η απόφαση του υπουργείου έχει πρόβλεψη διατήρησης της σύνταξης που έχουν πάρει με τον πρώτο επανυπολογισμό.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις αποστράτων με αποχώρηση μετά την 1/7/2016

  1. Με 38 ως 42 έτη ασφάλισης
Συντάξιμες αποδοχές 39 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης 42 έτη ασφάλισης
Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 αύξηση Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 αύξηση Σύνταξη νόμου 4670 Σύνταξη νόμου 4387 αύξηση
1.380 1.039 947 92 1.074 975 99 1.088 1.030 58
1.498 1.095 995 100 1.133 1.025 108 1.148 1.085 63
1.605 1.146 1.039 107 1.187 1.071 116 1.203 1.135 68
1.723 1.202 1.087 115 1.246 1.121 124 1.263 1.190 73
1.841 1.258 1.135 123 1.305 1.172 133 1.323 1.246 78
2.397 1.522 1.362 160 1.583 1.410 173 1.607 1.506 101
  • Ποσά σύνταξης μικτά.
  • Συντάξιμες αποδοχές: Ο μέσος όρος μηνιαίου μισθού από το 2002 ως το έτος συνταξιοδότησης

Οι αυξήσεις του επανυπολογισμού για απόστρατους πριν από τον Μάιο του 2016.

Παράδειγμα 1 (απόστρατος με 39,7 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 39 έτη, 7 μήνες, 8 μέρες 39 έτη, 7 μήνες, 8 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 42,01% 49,21%
συντάξιμες αποδοχές 3.081,81 3081,81
ανταποδοτική σύνταξη 1.294,67 1.516,56
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.678,67 1.900,56
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.530,61 (1) 1.679,34 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.588,29 (2) 1.588,29 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 57,68 (2-1) -91,05 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 57,68€ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 91,05€

Παράδειγμα 2 (απόστρατος με 41,6 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 41 έτη και 6 μήνες 41 έτη και 6 μήνες
ποσοστό αναπλήρωσης 45,80% 50,76%
συντάξιμες αποδοχές 3.090,00 3.090,00
ανταποδοτική σύνταξη 1.415,22 1.568,48
εθνική σύνταξη 384 384
σύνολο (μικτά) 1.799,22 1.952,48
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.589,79 (1) 1.725,21 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.556,00 (2) 1.556,00 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) -33,79 (2-1) -169,21 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 33,79€ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 169,21€

Παράδειγμα 3 (απόστρατος με 41,11 έτη)

Στοιχεία υπολογισμού-επανυπολογισμού Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με νόμο 4670/2020
χρόνος ασφάλισης 41 έτη, 11 μήνες και 5 μέρες 41 έτη, 11 μήνες και 5 μέρες
ποσοστό αναπλήρωσης 46,70% 50,95%
συντάξιμες αποδοχές 2.049,00 2.049,00
ανταποδοτική σύνταξη 957,90 1.043,96
εθνική σύνταξη 384 384,00
σύνολο (μικτά) 1.341,90 1.427,96
σύνταξη μείον κρατήσεις, προ φόρου (1) 1.261,39 (1) 1.316,00 (1)
παλιά σύνταξη προ φόρου 31/12/2018 (2) 1.432,00 (2) 1.432,00 (2)
προσωπική διαφορά (2-1) 170,61 (2-1) 116,00 (2-1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 170,61€ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 116€

 

Πηγή: newsbomb.gr