Μηχανήματα έργου για την ταχύτατη αποκατάσταση της περιοχής του Σχίνου  από την πρόσφατη πυρκαγιά σε επίπεδο κυρίως οδοποιίας ζήτησε ο Δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης από τον Υπουργό Εθνικής  Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ο Υπουργός αποδέχτηκε το αίτημα και στο επόμενο χρονικό διάστημα μηχανήματα έργου θα παρέμβουν  για την αποκατάσταση του δικτύου και την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων που ενδέχεται να προκληθούν από την καταστροφή της βλάστησης στην καμένη έκταση, η οποία εκτιμάται σε 20.000 στρέμματα εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου – Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την Υπηρεσία FireHub του Κέντρου Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).
Την συνάντηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Χρίστος Δήμας.