Σήμερα ,στις 15/1/2021, στο Δημαρχείο Νεμέας συναντήθηκαν ο Δήμαρχος , η κα Κόρκα Αθηνά, θεμ. αντιπεριφερειάρχης παιδείας και πολιτισμού και ο κος Βυτινιώτης Χαράλαμπος , θεμ. αντιπεριφερειάρχης υποδομών . 

Συζητήθηκαν  θέματα έργων και πολιτισμού που άπτονται στη χωρική ενότητα του Δ. Νεμέας.

Η σχέση Δήμου και Περιφέρειας συνεχίζει να λειτουργεί  με έντονους ρυθμούς και άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα συνεχίζεται το πλαίσιο  καλής συνεργασίας αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ