Είκοσι κάδοι κόκκινου χρώματος, για την ολοκληρωμένη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, θα τοποθετηθούν στην πόλη σε ένα μήνα από σήμερα. Ο Δήμαρχος παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση της εταιρίας RECYCOM, πρόταση η οποία καταγράφει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και περιλαμβάνει:

  • τοποθέτηση κάδων σε σημεία που θα υποδείξει ο δήμος
  • Συντήρηση, αντικατάσταση σε περίπτωση φθορών και συλλογή – μεταφορά από την εταιρία
  • Ανταποδοτικά οφέλη  για τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου (μέρος ρουχισμού και 100 ευρώ ανά μήνα για αγορά τροφίμων από το κοινωνικό παντοπωλείο)

Η ολοκληρωμένη διαχείριση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε 35 δήμους της χώρας. Ο Δήμος Κορινθίων, μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι ο 36ος με την σύμβαση να υπογράφεται μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου τις επόμενες ημέρες.