Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 πρωινό κ απογευματινό
BLS (CPR/ AED) provider course ERC
Basic Life Support (cardiopulmonary resuscitation / automated external Defibrilator)

Κιάτο Γυμναστήριο “Ρυθμός”

Τι είναι το BLS course;
Πρόκειται για το μόνο επίσημο και πιστοποιημένο σεμινάριο από το European Resuscitation Council  που πραγματοποιείται με πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό εκπαιδευτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι ο φορέας που συντάσσει  και επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες  οδηγίες στον τομέα της αναζωογόνησης και οφείλουν όλοι  να ακολουθούν. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει:   την έγκαιρη αναγνώριση του ασθενή σε κίνδυνο, την ενεργοποίηση του συστήματος πρώτων βοηθειών, την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων, την ασφαλή και κατάλληλη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, την τοποθέτηση του ασθενή σε θέση ασφαλείας μετά την επιτυχή αναζωογόνηση, όπως και την εφαρμογή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση πνιγμονής.

Απευθύνεται :   
Σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αναγνωρίζουν την καρδιακή ανακοπή και να προσφέρουν πρώτες βοήθειες.

Σε υπαλλήλους ή εργαζόμενους  εταιρειών που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να απαιτηθεί η υποστήριξη βασικών λειτουργιών της ζωής σε κάποιον συνάδελφό τους

Σε όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα Υγείας (υποχρεωτικά βάση νομοθεσίας)

Πόσο διαρκεί:
To σεμινάριο διαρκεί περίπου 4-4,5 ώρες, πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και με αντίστοιχο ηλεκτρονικό ελληνικό βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Ποια είναι η δομή του σεμιναρίου:
Το σεμινάριο διαρκεί 4,5 ώρες περίπου. Οι εκπαιδευτικές ομάδες είναι των 3-6 ατόμων (το μέγιστο) με έναν ή δύο εκπαιδευτές η κάθε ομάδα. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μετά από τη συγκέντρωση των εκπαιδευτών και συνολική εκτίμηση των ικανοτήτων και της παρεχόμενης ασφάλειας στην αναζωογόνηση για τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά (continuous assessment). Μετά από αυτό και την Online σύνδεση με την βάση δεδομένων του European Resuscitation Council ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει άμεσα το επίσημο πιστοποιητικό του σεμιναρίου  (Ευρωπαικό) καθώς και Ελληνικό απο την Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στην εκπαιδευτική μας πρόσκληση και ευελπιστούμε στην μελλοντική μας συνεργασία μιας και από κάθε σεμινάριο προκύπτουν και οι νέοι μας εκπαιδευτές. Ένας απο τους στόχους μας είναι η δημιουργία ομάδας ανανηπτών / εκπαιδευτών που θα συνεχίσουν  το έργο μας στον Δήμο του  Κιάτου

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων  απαιτείται έγκαιρη εγγραφή ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές στο 2110121756 Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

Πληροφορίες στην σελίδα μας στο facebook : bls korinthos

Για να γνωρίσετε καλύτερα την Ομάδα BLS Korinthos, μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξή τους στο mypressnet.gr:
https://mypressnet.gr/?p=18139

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα κάθονται