Στο μείζον ζήτημα της καταλληλόλητας του νερού στην πόλη της Κορίνθου αναφέρθηκε σε νέα συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της Επιχείρησης και Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος το πρωί, ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης Καραμανλής και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημήτρης Παπαγεωργίου.

«Το νερό είναι πόσιμο και αποδεικνύεται από τις μετρήσεις που έχουμε στα χέρια μας» ξεκαθάρισε ο Βασίλης Νανόπουλος αναφέροντας τις τιμές των μετρήσεων.

«Πρέπει να απαντήσω σήμερα στα όσα παραπλανητικά λέει ο κ.Πνευματικός και σε όσους διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι ψέμα ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Είναι καθαρό και πόσιμο το νερό, το διαβεβαιώνω εγώ, τα στελέχη της ΔΕΥΑΚ και τα επίσημα εργαστήρια με χθεσινή δειγματοληψία.

Το νερό που τρέχει στις βρύσες της Κορίνθου είναι καθαρό , πόσιμο νερό, αναφέρει η ανάλυση και  θα σας δώσω λεπτομέρειες.

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι 829 με μέγιστο όριο τις 2.500 , το νάτριο με όριο τα 200 είναι 91, τα χλωριούχα είναι 124 με όριο τα 250. Τα νιτρικά λιγότερα του 5 ενώ πρέπει να είναι έως 50»

Η μέτρηση θα αναρτηθεί και στην σελίδα της ΔΕΥΑΚ.