Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 07 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων
    Έργων για το έτος 2020.»