Τις προϋποθέσεις προκαταβολής σύνταξης έως και 384 ευρώ στους δικαιούχους προβλέπει -μεταξύ άλλων- τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά σε θέματα μισθολογίου και ανθρωπίνου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, όσοι έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα έχουν ένα εισόδημα μέχρι την απονομή, αρχικά, της προσωρινής και τελικά της οριστικής σύνταξης.

Τα βασικά σημεία

Χορηγείται προκαταβολή στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Η προκαταβολή αυτή δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ, είτε με υπεύθυνη δήλωση για να συντομευθούν οι προθεσμίες.
Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έκδοση προσωρινής σύνταξης ή, για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκδοση της οριστικής.
H ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της, αλλά και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης.

Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά θα καταβληθούν αναδρομικά, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του δικαιούχου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr.

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:
– 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω

– 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών

– 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών

– 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.

Στους αιτούντες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης το ποσό των 384 ευρώ.
Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέπεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.
Η προκαταβολή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τυχόν ποσά από προκαταβολές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα περιγράφει τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων και άλλα ειδικά θέματα.
Για το μείζον ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων μίλησε σήμερα στoν τηλεοπτικό σταθμό OPEN υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός είπε ότι η προκαταβολή των συντάξεων αυτών θα καταβληθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. «αυτή τη στιγμή έχουμε 155.000 εκκρεμείς συντάξεις εκ των οποίων περίπου οι 50.000 παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Έχουν δοθεί 30% παραπάνω συντάξεις το 2020 σε σχέση με το 2019. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες» σημείωσε και πρόσθεσε «το πρώτο εξάμηνο 2019 δίναμε περίπου 10.000 συντάξεις το μήνα, στο τελευταίο εξάμηνο του 2020 είμαστε στις 15.000 – 20.000 και αν μείνουμε σε αυτό το ρυθμό θα χρειαστούμε περίπου 9 με 10 μήνες για όλες τις εκκρεμείς. Στόχος μας είναι να ανεβάσουμε ταχύτητα και να πάμε και πιο γρήγορα για τους καινούριους συνταξιούχους που θα προκύψουν» είπε ο Υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης κατέληξε για το ζήτημα των συντάξεων: «Για να τα καταφέρουμε πρέπει να πάμε σε μέτρα όπως η απλοποίηση της έκδοσης των συντάξεων, η κατάθεση φάκελων μόνο ηλεκτρονικά, να μπει κι ο ιδιωτικός τομέας στη μάχη της καταβολής συντάξεων και βέβαια, να γίνει αυτοματοποίηση της διαδικασίας. Δεν γίνεται να ψειρίζεις κάθε λεπτομέρεια και να τιμωρούνται άνθρωποι».

Οι τέσσερις κατηγορίες υποψήφιων συνταξιούχων που εξαιρούνται:
Oσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια.
Όσοι λαμβάνουν ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας.
Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης που κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή διακρατικών συμβάσεων.
Οι ασφαλισμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και ένστολοι του e-ΕΦΚΑ, που δικαιούνται ή λαμβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Πηγή: newsbomb.gr