Σε μια ακόμα προγραμματική δέσμευση προχώρησε ο συνδυασμός Πνοή Δημιουργίας και ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, σχετικά με την τοποθέτηση κιονόκρανων Κορινθιακού Ρυθμού σε κάθε νέο δημοτικό, δημόσιο και κοινωφελούς χαρακτήρα κτίριο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Νίκου Σταυρέλη, πρόκειται για μια εισήγηση που είχε ο ίδιος κάνει και που είχε αποφασιστεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο, χωρίς ωστόσο να το έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή.

Σχολεία, πνευματικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί και όχι μόνο, συγκαταλέγονται στη συγκεκριμένη προγραμματική δέσμευση του επικεφαλής της Πνοής Δημιουργίας.

Η παραπάνω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας.