Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής, μέλος της ομάδας του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, παρευρίσκεται μαζί με τον ίδιο καθώς και με όλους τους εκλεγμένους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, σε χαιρετισμό του στο συνέδριο.

Το θέμα της συνέλευσης είναι η «Εκλογή μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ