Το ποσό των 9.745.093 ευρώ φτάνει ο σχεδιασμός των έργων και η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Πρόκειται για έργα αναβάθμισης των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας τα οποία έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της συνεργασίας που έχει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος με την περιφερειακή αρχή, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». Σχετική ανακοίνωση του Νοσοκομείου επισημαίνει μάλιστα ότι πρόκειται για έργα που φέρουν τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση σκοπιμότητας τόσο από τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ όσο και από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναλυτικότερα τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου και που υλοποιούνται σ’ αυτή τη φάση καθώς και τα υπόλοιπα που η έναρξη εργασιών τους αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα είναι τα εξής:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήδη έχει ενταχθεί η πράξη «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού 5.114.280 ευρώ και αφορά την μισθοδοσία 116 ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για δύο έτη.

Έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Διαχειριστική Αρχή και τις επόμενες μέρες υπογράφονται οι σχετικές πράξεις ένταξης από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα για τα ακόλουθα έργα: 1) Προσθήκη ενός ορόφου 1.000 τ.μ. πάνω από την Ψυχιατρική Κλινική και αναδιαρρυθμίσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στο υφιστάμενο κτήριο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 3.065.225,14 ευρώ. 2) Προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτήριο του Νοσοκομείου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 721.142,24 ευρώ. Αναλυτικά: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 633.200 ευρώ. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού 34.372,80 ευρώ. Προμήθεια υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού 41.100 ευρώ. Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών, 12.469,44 ευρώ. 3) Αναβάθμιση και επέκταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 351.416 ευρώ. 4) Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον, προϋπολογισμού 140.218,42 ευρώ. 5) Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 72.812,03 ευρώ.

Με αφορμή τον ορισμό του Νοσοκομείου Καλαμάτας ως Νοσοκομείο Covid 19, η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει και χρηματοδοτεί την προμήθεια όλου εκείνου του εξοπλισμού και την υλοποίηση όλων εκείνων των παρεμβάσεων, που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια βάση των όσων προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο απαιτούμενος πρόσθετος εξοπλισμός για τον Covid-19 καθώς και οι επιπλέον παρεμβάσεις αγγίζουν έναν προϋπολογισμό 280.000 ευρώ, όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ειδικότερα έχουν δρομολογηθεί:

1) Προμήθεια 5 φορείων μεταφοράς ασθενών υδραυλικής λειτουργίας (24.000 ευρώ). 2) Προμήθεια 5 νοσοκομειακών τροχήλατων (7.000). 3) Προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών με τον εξοπλισμό τους για συνταγογράφηση κ.α. (11.160 ευρώ). 4) Προμήθεια 10 εκτυπωτών Laser (3.720 ευρώ). 5) Προμήθεια νέου συστήματος κλήσης αδελφής με ενδοεπικοινωνία (23.800 ευρώ). 6) Προμήθεια αυτόνομου φορητού μηχανήματος επεξεργασίας νερού (απιονιστής) για αυτόνομη λειτουργία μηχανήματος Αιμοκάθαρσης (11.000 ευρώ). 7) Προμήθεια Θαλάμου Κάθετης Νηματικής Ροής, Βιολογικής Ασφαλείας Class II, προετοιμασίας δειγμάτων υπό εξέταση για μόλυνση από τον υιό SARS-COV-2 κ.α. (9.000 ευρώ). 8) Προμήθεια μεταλλικών πετασμάτων (15.800 ευρώ). 9) Προμήθεια ιατρικών αερίων (24.963,43 ευρώ). Συστήματα παρακλίνιας κονσόλας παροχών τύπου ΜΑΦ για την δημιουργία Υπομονάδος Εμφραγμάτων 6 κλινών σε δύο ενοποιημένους τετράκλινους θαλάμους νοσηλείας εντός της Καρδιολογικής Κλινικής, με εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υποδομών Ιατρικών Αερίων μονάδος. 10) Προμήθεια 3 ψυγείων συντήρησης φαρμάκων (6.334,57 ευρώ). 11) Προμήθεια ISOBOX για τον ασφαλή έλεγχο όλων των εισερχόμενων υπόπτων περιστατικών (15.872 ευρώ). 12) Προμήθεια Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδος Νοσοκομειακού τύπου, για την πτέρυγα νοσηλείας Covid-19 (74.350 ευρώ). 13) Προμήθεια 662 tests μοριακής εξέτασης ποσοτικής ανίχνευσης του SARS-COV-2 (40.000 ευρώ). 14) Κτιριακές παρεμβάσεις (13.000 ευρώ).

Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΕΖΟΥ

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος δήλωσε σχετικά: «Καθημερινά δίνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, με στόχο να απορροφήσουμε τους κοινοτικούς πόρους από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και να μην επιτρέψουμε να χαθεί ούτε 1 ευρώ. Στα 10 περίπου εκατομμύρια που προέρχονται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου πρέπει να προσθέσουμε και άλλα περίπου 5.000.000 ευρώ που είναι ενταγμένα στο κοινοτικό πρόγραμμα ΥΜ.ΕΠΠΕΡΑΑ. Τα χρονικά περιθώρια για την λήξη της νυν προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι στενά και κάθε μέρα που περνά είναι πολύτιμη. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω την περιφερειακή αρχή για την συνεργασία της αλλά και την συνεχή της αρωγή και στήριξη στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας».

Πηγή:madata.gr