Στα πλαίσια των απαιτήσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία » ο Δήμος και οι υπεύθυνοι της ακτής υποχρεούνται να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Στις 31/7/2021 και ώρα 18: 30 μ.μ σας περιμένουμε στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Παραλία « Καλάμια » με θέμα :”Οργάνωση «ομάδας επιτήρησης » για την τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς στην ακτή » από μαθητές Στόχος της δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών Τετάρτης, Πέμπτης και ‘Έκτης Δημοτικού για την τήρηση του «κώδικα συμπεριφοράς» από τους λουόμενους στην ακτή και ειδικότερα στην καθαριότητα και την φροντίδα της ακτής.