Παρατείνονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι προθεσμίες για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία η ισχύς των αδειών επισκευής, οι οποίες έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν, ενώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2021 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση -µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά- για έκδοση έγκρισης χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση και για αλλαγή της Σ.Σ. ανακατασκευής, αυτοστέγασης, αποπεράτωσης.

 

Πηγή:sfedona.gr