Connect with us

Ελλάδα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2019: Όλες οι αλλαγές στο μηχανογραφικό

Published

on

Eνας σηµαντικός αριθµός νέων τµηµάτων, τα οποία προέκυψαν µετά τις σαρωτικές αλλαγές στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν φέτος και κατ’ επέκταση θα εξαιρεθούν από το µηχανογραφικό δελτίο του 2019 που θα κληθούν να συµπληρώσουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν µέρος τον Ιούνιο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οπως προκύπτει από τα νοµοσχέδια που πέρασαν από τη Βουλή στο διάστηµα από τον Αύγουστο του 2018 µέχρι και τον Απρίλιο του 2019 (πολυνοµοσχέδιο), τον ερχόµενο Σεπτέµβριο δεν θα λειτουργήσουν συνολικά 37 πανεπιστηµιακά τµήµατα και κυρίως στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) και στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, η περιβόητη Νοµική Πάτρας, καθώς και νέα τµήµατα στο Γεωπονικό Αθήνας, στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, αλλά και στα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Πελοποννήσου. Μάλιστα παρά το γεγονός ότι αυτά τα τµήµατα πήραν και την “ευλογία” της Βουλής, δεν σηµαίνει ότι σίγουρα θα ανοίξουν τις πόρτες τους -το 2020- σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου Παιδείας προκειµένου να υποδεχτούν νέους φοιτητές.

Νέοι εισακτέοι

Η οριστική απόφαση για τη λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυµάτων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναµία να δεχτούν νέους εισακτέους σε ορισµένα τµήµατα, εφόσον κρίνουν ότι οι υποδοµές και το προσωπικό του Ιδρύµατος δεν επαρκούν. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές οι οποίοι φέτος φοιτούν στη Β’ Λυκείου σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να «ποντάρουν» αποκλειστικά σε αυτά τα 37 τµήµατα, αλλά να φροντίσουν από τώρα να ενηµερωθούν και για όλα τα παρεµφερή που τους ενδιαφέρουν. Με δεδοµένο ότι φέτος το µηχανογραφικό δελτίο για τα περίπου 100.000 παιδιά που θα λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και τον Ιούνιο θα κληθούν να το συµπληρώσουν, θα έχει µια εντελώς διαφορετική φυσιογνωµία, οι µαθητές θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιµέλεια όσον αφορά στις επιλογές τους για τους εξής λόγους:

■ Στο µηχανογραφικό δελτίο δεν θα βρουν Τεχνολογικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ).

■ Επίσης θα υπάρχουν πάρα πολλά νέα τµήµατα στα πανεπιστήµια αλλά και σηµαντικός αριθµός τµηµάτων µε διαφορετική ονοµασία. Αυτό σηµαίνει ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κάνουν «έρευνα αγοράς» διότι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους οδηγούς σπουδών, ούτε και ενηµέρωση για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα από τις ηλεκτρονικές σελίδες των πανεπιστηµίων. Συνεπώς θα ήταν χρήσιµο να κάνουν µια περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο και σε παρεµφερή τµήµατα προκειµένου να αποκτήσουν µια εικόνα.

■ Φέτος στο µηχανογραφικό δελτίο, εκτός των τµηµάτων που υπάγονται στο υπουργείο Αµυνας και σε συναφείς υπηρεσίες (στρατιωτικές σχολές, Λιµενικό, Πυροσβεστική κ.λπ.), θα έχουµε 432 τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων (αν ένα τµήµα έχει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις υπάρχουν δύο «γραµµές» του µηχανογραφικού γι’ αυτό το τµήµα). Πέρυσι είχαµε 438 και το 2017 στο µηχανογραφικό συµµετείχαν 451 τµήµατα. Το 2020 τα τµήµατα θα είναι 468, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα λειτουργήσουν και τα 37 νέα τµήµατα.

37tmimata.jpg

Οσον αφορά στα 37 τµήµατα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά που ανήκουν σε πανεπιστήµια της Αττικής, αλλά θα έχουν την έδρα τους σε κοντινές περιοχές, όπως για παράδειγµα το Τµήµα Πολιτισµού και Αγροτικού Τουρισµού του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας, το οποίο θα στεγαστεί στην Αµφισσα. Επίσης το Τµήµα Μουσειολογίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, το οποίο θα είναι στην Εδεσσα, και το Τµήµα Γεωλογίας του ίδιου πανεπιστηµίου, που θα είναι στην Καβάλα. Το ίδιο ισχύει και για το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο από του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγµάτων, θα έχει δύο τµήµατα στα Ψαχνά Ευβοίας.

Πρόκειται για τα Τµήµατα ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας και Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) ενισχύεται µε έξι νέα τµήµατα, εκ των οποίων δύο θα έχουν έδρα το Ηράκλειο και από ένα τον Αγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, το Ρέθυµνο και τα Χανιά. Πάντως οι φοιτητές οι οποίοι ήδη σπουδάζουν στα ΤΕΙ και δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο πανεπιστήµιο µε το οποίο συγχωνεύτηκε το κάθε ΤΕΙ και έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των τµηµάτων των ΤΕΙ συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ΤΕΙ εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τµήµατος ΤΕΙ. Αν δεν θέλουν να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, µπορούν να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος πανεπιστηµίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.

Share this…
Continue Reading
Δημοφιλέστερα

2741076901 | info@mypressnet.gr


Copyright © 2022.Powered by Mindlabz