Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.Το θέμα που έπεσε είναι κείμενο του Αλμπέρ Καμύ για την Τέχνη και τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη.

Δείτε τα θέματα: