Σε οριστική παραγραφή όλων των υποθέσεων της λίστας Λαγκάρντ που ελέγχθηκαν μετά το τέλος του 2012 οδηγεί μια νέα απόφαση-βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2019. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε αίτηση του Δημοσίου για την ακύρωση αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει δεκτό επί συγκεκριμένης υποθέσεως της λίστας Λαγκάρντ ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για διενέργεια φορολογικού ελέγχου και για επιβολή φόρων και προστίμων παραγράφηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς το έτος στο οποίο αφορά η υπόθεση είναι το 2006, για το οποίο ισχύει πενταετής περίοδος παραγραφής.

Επιστρέφονται φόροι

Συνέπεια της νέας αυτής απόφασης του ΣτΕ είναι να θεωρούνται πλέον άκυροι όλοι οι φορολογικοί έλεγχοι επί των υποθέσεων της λίστας Λαγκάρντ, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012, καθώς οι υποθέσεις αυτές θεωρείται πλέον ότι είχαν ήδη παραγραφεί όταν εκδόθηκαν οι τελικές αποφάσεις των αρμοδίων φορολογικών αρχών για την επιβολή φόρων και προστίμων στα ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα. Δημοσιονομικά, η οριστική ακύρωση όλων των φορολογικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012 θα κοστίσει στο Δημόσιο τη διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών φόρων και προστίμων συνολικού ύψους άνω των 330 εκατ. ευρώ, τα οποία βεβαιώθηκαν σε βάρος περισσοτέρων από 500 φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη λίστα.

Επιπλέον, το Δημόσιο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει ποσά συνολικού ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ σε ελεγχθέντα φυσικά πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, τα οποία πλήρωσαν ήδη εν μέρει ή εν όλω τους φόρους και τα πρόστιμα που τους είχαν καταλογίσει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Πηγη naftemporiki.gr