Τους όρους της σύμβασης που θα υπογράψει ο Δήμος με την ΕΤΑΔ ψήφισε ομόφωνα η οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων στην τελευταία της συνεδρίαση. Η σύμβαση αφορά σε 120 στρέμματα της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου τα οποία περιέρχονται στο Δήμο Κορινθίων προκειμένου εκεί να δημιουργηθεί Βιοτεχνολογικό Πάρκο με την σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Στην διάρκεια της συζήτησης κατεγράφη ένσταση του Αλέξανδρου Πνευματικού περί της υποχρέωσης του δήμου να λάβει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε πως κάτι τέτοιο δεν θα ορίζεται στην σύμβαση που θα συνάψει ο δήμος με τον ανάδοχο της κατασκευής, διευκρίνηση η οποία κάλυψε τον κ.Πνευματικό και οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση.

Οι ανακοινώσεις για την παραχώρηση του χώρου στο δήμο είχαν γίνει από τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο Δήμα και τον Δήμαρχο Κορινθίων στα τέλη Ιουλίου και είχαν έρθει ως αποτέλεσμα επαφών και ενεργειών που είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες.

Η Περιφερειακή αγορά Λεχαίου μετατρέπεται σε Τεχνολογικό Πάρκο!

Το Πάρκο σε πλήρη ανάπτυξη θα “δώσει” στην Κορινθία 2.000 νέες θέσεις εργασίας.