Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Η καλύτερη άμυνα είναι η πρόληψη.