Η εξέταση των οδηγών θα γίνεται χωρίς αυτοί να κατέβουν από το οχημά τους.

Οι έλεγχοι θα γίνονται σε όσους το επιθυμούν την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη 10:00 το πρωί με 2:00 το μεσημέρι.