Ο Δήμος Κορινθίων, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας που πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας ολοκλήρωσε την τοποθέτηση νέων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Μπίτζιος “Η αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα των κατοίκων του Δήμου μας.
Ολοκληρώσαμε την διαδικασία παραλαβής νέων κάδων και δεν σταματάμε εδώ. Στόχος μας είναι να αντικατασταθούν όλοι και να διανεμηθούν με βάση μια ολοκληρωμένη μελέτη σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, προκειμένου σταδιακά να αντικαταστήσουμε τους παλαιούς, φθαρμένους – κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων, συμβάλλοντας στην καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας ουσιαστικά την εικόνα της Κορίνθου και των χωριών μας.