Με παρέμβαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Ταγαρά και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί – έως τις 30/3/2023 – έργο προϋπολογισμού 4.434.744,06 ευρώ που αφορά στην “Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιριακών Υποδομών του Γ.Ν. Κορίνθου” καθώς και στην αναβάθμιση μέρους του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς προέβη στην ακόλουθη σχετική δήλωση:

“Βρίσκομαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, μετά από σειρά ενεργειών και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου, το Νοσοκομείο μας θα αποτελεί σύντομα ένα από τα πλέον σύγχρονα και αναβαθμισμένα νοσοκομεία της χώρας. Η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα συμβάλλει επίσης και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου στους πολίτες της Κορινθίας αλλά και στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και στη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων περιστατικών».

Ευχαριστήρια ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10714/04-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου»

στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης».

Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 4.434.744,06€

Το έργο αφορά την «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου» καθώς και στην Αναβάθμιση μέρους του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του.

Συγκεκριμένα με το έργο:

• Αντικαθίστανται τα υπάρχοντα κουφώματα με νέου τύπου αλουμινίου με θερμοδιακοπή και με νέους διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
• Κατασκευάζονται νέα υγρομόνωση και θερμομόνωση σε όλα τα δώματα των κτιρίων.
• Υλοποιούνται παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με αντικατάσταση καυστήρων, ψυκτών, κλιματιστικών, ηλιακών συλλεκτών και λαμπτήρων.
• Με τις δράσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αντικαθίστανται πέντε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ένα ακτινολογικό μηχάνημα και αναβαθμίζονται άλλα δύο από αναλογικά σε ψηφιακού τύπου.

Η υλοποίηση του θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, με στόχο την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας στο Νομό μας και θα ολοκληρωθεί το 2023.

Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Νικόλαο Ταγαρά , για την συμβολή του στην έκδοση της πιο πάνω απόφασης που είναι πρωτοποριακό για το σύστημα της Δημόσιας Υγείας της χώρας μας, καθώς και ολόκληρη την Πολιτική Ηγεσία του Νομού μας, που έχει σταθεί αρωγός και υποστηρικτής του έργου μας.

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πηγή:loutrakiblog.gr