Connect with us

EDITOR

Κόρινθος: Η πολεοδόμηση του στρατοπέδου στο αποψινό δημοτικό συμβούλιο

Published

on

Σήμερα στις 18:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Στα κυρίαρχα και σημαντικά ζητήματα είναι οι εγκρίσεις που αφορούν στο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο αλλά και η αποδοχή της μελέτης πολεοδόμησης του στρατοπέδου Καλογερογιάννη, ενός ζητήματος που έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία κυρίως στην κατεύθυνση της μετέπειτα αξιοποίησης της. 

Η ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της Β2 Φάσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου Άσσου-Λεχαίου», στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
 2. Αποδοχή μελέτης πολεοδόμησης έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ -πρώην στρατόπεδο Καλογερογιάννη
 3. Έγκριση σημειακών τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορινθίων
 4. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου -γηπέδου
 5. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 6. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 7. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων -Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2022 -2023
 8. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων -Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2022 -2023
 9. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας.
 10. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 12. Τροποποίηση της αρ. 227/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με μίσθωση ακινήτου όπου στεγάζεται το 7ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου
 14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος αναπροσαρμογής μηνιαίου μισθώματος του μισθωμένου κτιρίου στη Κοινότητα Γαλατακίου
 15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για καταχώρηση στο Κτηματολόγιο νέου οικοπέδου με κ.α.01Ν επιφανείας 151,91 τ.μ.στο ΟΤ 387  στη περιοχή Κεραμιδάκι
 16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί απαλλοτρίωσης επικειμένων στο σχέδιο πόλης περιοχής Αγ. Γεωργίου
 17. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί Διευκρίνησης ή διόρθωσης της Αρ.348/2018 Απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου
 18. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
 19. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Άσσου» Δημοτικής Ενότητας Άσσου -Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) επί αιτήματος των κ.κ. Σωτηρίου και Βασιλείου Κελάμη
 20. Αίτημα διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0641006 στο Κ.Χ. 860 του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
 21. Αίτημα διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625018 στα Ο.Τ. 858 και Κ..Χ. 860 στην περίμετρο του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων
 22. Αίτημα έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων εγκατάστασης (εμπορικό κατάστημα τροφίμων και ποτών) επί  της οδού Κολιάτσου 69-71 στη πόλη της Κορίνθου. (Απόφαση ΕΠΖ 6/2022)
 23. Αίτημα SUPER MARKET «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για χορήγηση άδειας κοπής δύο δέντρων στην οδό Κολιάτσου 69-71 στην Κόρινθο. (Απόφαση ΕΠΖ 2/2022)
 24. Αίτημα έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «ELEKTRO SENIKON E.Π.Ε.» στη Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων.
 25. έγκρισης εισόδων – εξόδων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην οδό Θαλλούς με αρ. 3 και με αρ. 3α στην πόλη της Κορίνθου.
 26. Αίτημα έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων ακινήτου  επί της οδού Στεφάνου με αρ. 81 στην πόλη της Κορίνθου.
 27. Αίτημα έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της Χαρίκλειας Θ. Βαμβακίδου στην θέση «ΚΕΣΙΜΙΑ» Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
 28. Αλλαγή χρήσης οχήματος μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κορινθίων
 29. Λύση μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στον οικισμό Κουταλά και αναγκαιότητα επανεκμίσθωσης αυτού.
 30. Λύση μίσθωσης της Καφετέρειας στην πλατεία Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων και αναγκαιότητα επανεκμίσθωσης αυτού.
 31. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων για Λιμεναρχείο Κορίνθου, Λ/Τ Ισθμίας και Λ/Τ Παλαιάς Επιδαύρου
 32. Καταβολή σε δόσεις (με προκ/λή 30%) τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από επιχειρήσεις του Δήμου έτους 2022 (άρθρο 50 του ν. 4257/2014)
 33. Αίτημα Σωτηρίου Κοκκωνάκη, συγγραφέα, για προμήθεια αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΟΣ, η πόλη που φιλοξένησε την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία, Ιανουάριος 1822 -Μάϊος 1822.
 34. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και έκδοση επιταγών του Δήμου
 35. Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος
Continue Reading

Δημοφιλέστερα