Η επικίνδυνη ραδιενεργή ακτινοβολία ξεπερνά έως και 100% τα ανώτατα επιτρεπτά όρια!

Μια κόλαση γεμάτη ραδιενεργά και τοξικά απόβλητα περιγράφεται στις μετρήσεις που έγιναν το 2015 στην περιοχή της χωματερής της Φυλής, όπου θάβονται εδώ και δεκαετίες τα σκουπίδια ολόκληρης της Αττικής. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που δίνονται στη δημοσιότητα μόλις τώρα αν και ο Δήμος Φυλής τις είχε παραλάβει τέσσερα χρόνια νωρίτερα, οι επικίνδυνες ραδιενεργές ακτινοβολίες ξεπερνούν έως και κατά 100% τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ενώ σε πλήθος άλλων εναέριων και υπόγειων ρύπων οι υπερβάσεις είναι εφιαλτικές.

Προκειμένου να γίνουν γνωστές οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία Asprofos για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, χρειάστηκε ένας μακροχρόνιος αγώνας από την συλλογικότητα «Δυτικό Μέτωπο» η οποία ασχολείται με θέματα Περιβάλλοντος. Το Δυτικό Μέτωπο κατάφερε να παραλάβει τις μελέτες και να τις δώσει στη δημοσιότητα, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού ο οποίος στο μεσοδιάστημα επέτρεψε αλλεπάλληλες επεκτάσεις στον ΧΥΤΑ Φυλής και εισέπραξε αντισταθμιστικά οφέλη ύψους 40 εκατ. ευρώ ετησίως. Ιδού και μερικά ενδεικτικά ευρήματα των μετρήσεων που έγιναν με ειδικές εναέριες συσκευές σε έκταση 10.000 στρεμμάτων:

  1. Εντοπίστηκαν πέντε διαφορετικά ραδιοϊσότοπα τα οποία «υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια της ιονίζουσας εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να προκύπτει μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα (μόλυνση του εδάφους, του αέρος και όλων των υδάτινων πόρων της περιοχής), με άμεση συνέπεια την επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων (με αλματώδη αύξηση όλων των μορφών καρκίνου) και των ζώντων οργανισμών στη περιοχή».
  2. Πρόκειται για τα ραδιοϊσότοπα θόριο 232 (μετρήθηκε στα 165-175 Μπεκερέλ με όριο τα 115), ράδιο 224 (μετρήθηκε στα 93-105 Κιλομπεκερέλ με όριο τα 75), ράδιο 226 (μετρήθηκε στα 3,7-4,3 Χ 10-8 Τέραμπεκερέλ με όριο τα 2,2), μόλυβδος 210 (μετρήθηκε στα 0,9-1,2 Χ 10-8 Τεραμπεκερέλ με όριο τα 0,75) και τρίτιο (μετρήθηκε στα 0,32-0,38 Χ 10-2 Τεραμπεκερέλ με όριο τα 0,3). Για την προέλευση των υλικών που εκπέμπουν αυτές τις ραδιενεργές ακτινοβολίες εκφράζονται διάφορες εκτιμήσεις καθώς μπορεί να προέρχονται από ιατρικά και βιομηχανικά απόβλητα που θάβονται μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια. Προτείνεται έρευνα στο χώρο της παλαιάς χωματερής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κύρια στις θέσεις λήψεως μετρήσεων που υποδεικνύονται. Καταγράφονται επίσης τεράστιες υπερβάσεις των ορίων σε διάφορα βαρέα μέταλλα, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, διοξίνες, φουράνια, Βενζόλιο-Τολουόλιο, PCB – PCT, Φαινόλες, Μεθάνιο, Αμμώνιο και άλλους ρύπους.
  3. Στην περιοχή που ερευνήθηκε εκτιμάται ότι βρίσκονται θαμμένοι 15,5 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών!!! Από το σύνολο αυτής της ποσότητας υπολογίζεται ότι: οργανικά απόβλητα είναι το 32%, χαρτί – χαρτόνι το 18%, πλαστικά το 15%, μέταλλα το 5,6% και αλουμίνιο το 1,3%. Επίσης, γυαλί, δέρμα, ξύλο και υφάσματα είναι το 17%, ενώ αδρανή και λοιπά υλικά είναι το 11,1%

Πηγή ethnos.gr