Το ζώο προσπάθησε να  βγει από την αυτοσχέδια αρένα που ήταν μέσα.