Η χορήγηση πλάσματος με υψηλούς τίτλους αντισωμάτων είναι μία από τις ειδικές θεραπείες που παραμένουν υπό διερεύνηση για τη λοίμωξη COVID-19.

Ενώ φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται κατά την όψιμη φάση της νόσου, όταν χορηγείται έγκαιρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρής αναπνευστικής νόσου σε ηλικιωμένους ασθενείς με ήπια COVID-19.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελος Τέρπος, Γιάννης Ντάνασης, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης των R. Libster και συνεργατών που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση «The New England Journal of Medicine».

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη χορήγησης πλάσματος από αναρρώσαντες με υψηλούς τίτλους IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 στην Αργεντινή, μεταξύ 4 Ιουνίου και 25 Οκτωβρίου 2020. Το πλάσμα χορηγήθηκε σε ηλικιωμένους ασθενείς εντός 72 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων ήπιας λοίμωξης COVID-19.

Συνολικά συμπεριελήφθησαν και τυχαιοποιήθηκαν 160 ασθενείς με COVID-19. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 77,2 έτη και το 62% ήταν γυναίκες. Συνολικά 72 ασθενείς (45%) είχαν ηλικία 65-74 έτη και τουλάχιστον 1 συμπαρομαρτούν νόσημα, ενώ 88 (55%) είχαν ηλικία 75 έτη ή μεγαλύτερη. Σοβαρή αναπνευστική νόσος παρατηρήθηκε σε 13 από τους 80 ασθενείς (16%) που έλαβαν πλάσμα από αναρρώσαντες και σε 25 από τους 80 (31%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο. O σχετικός κίνδυνος υπολογίστηκε στο 0,52, δηλαδή η χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες οδήγησε σε σημαντική μείωση κατά 48% του κινδύνου σοβαρής αναπνευστικής νόσου σε ηλικιωμένους ασθενείς με ήπια COVID-19.

Μια περαιτέρω ανάλυση ευαισθησίας, στην οποία αποκλείστηκαν 6 ασθενείς που εμφάνισαν σοβαρή αναπνευστική νόσο πριν λάβουν πλάσμα ή εικονικό φάρμακο, έδειξε μείωση του κινδύνου σοβαρής αναπνευστικής νόσου κατά 60% με τη χορήγηση πλάσματος. Οι ασθενείς που έλαβαν πλάσμα αναρρωσάντων δεν εμφάνισαν επιπλέον ανεπιθύμητες ενέργειες συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Συμπερασματικά, η έγκαιρη χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες με υψηλούς τίτλους αντισωμάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς με ήπια νόσο COVID-19 μείωσε την πιθανότητα εξέλιξης σε σοβαρή νόσο.

Πηγή: newsbomb.gr