Εξαιρούνται εργαζόμενοι και οι απαραίτητοι επαγγελματίες, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η διοίκηση του Αγίου Όρους αποφάσισε την αναστολή εισόδου επισκεπτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του ‘Αθω, από σήμερα έως τις 30 Μαρτίου, εξαιρουμένων των ενταύθα εργαζομένων και των απαραίτητων επαγγελματιών, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η απόφαση καλεί τις αρχές και τις υπηρεσίες στο ‘Αγιο Όρος “για τη συμμόρφωση τους στις οδηγίες των ανωτέρων Ιερών Σωμάτων και της Διοικήσεως του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικές εντολής ή οδηγίας”.

Πηγή:thetoc.gr