Με μεταθέσεις ημερομηνιών για υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε το 2021 το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Η μετάθεση των ημερομηνιών αφορά τέσσερις περιφέρειες:

  • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
  • Δυτικής Μακεδονίας,
  • Κεντρικής Μακεδονίας και
  • Θεσσαλίας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρίνισε ότι η μετάθεση αποφασίστηκε, προκειμένου να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος που ετέθησαν υπόψη του Υπουργείου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού.

Το νέο χρονοδιάγραμμα που ισχύει είναι:

  • Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα από τις 25.01.2021 αντί για τις 11.01.2021.
  • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.
  • Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021.
  • Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για τις 03.02.2021 αντί για τις 20.01.2021.

Πηγή: newsbomb.gr