Μετά από σωρεία διαμαρτυριών και δημοσιεύματα του τοπικού ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου τμήμα βλαβών, παρεμβήκαμε στον ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου ως ακολούθως:

  1. Θα πρέπει να εξηγηθεί γραπτώς ποιος είναι ο λόγος των συνεχών διακοπών στο δίκτυο ρευματοδότησης της πόλης της Κορίνθου και τι πρόκειται να κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου για την απάλειψη του φαινομένου αυτού.
  2. Η πρακτική που ακολουθεί ο ΔΕΔΔΗΕ με σώρευση όλων των βλαβών στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 11500[1], με παράλληλο μάλιστα αποκλεισμό του τοπικού αριθμού βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, είναι παράλογη και δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των βλαβών, καθώς οι υπάλληλοι του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου βλαβών δεν έχουν σχέση με την τοπική κοινωνία της Κορίνθου και δεν έχουν καμία γνώση της τοπογραφίας της πόλης.
  3. Μάλιστα η επικοινωνία χρεώνεται, με αποτέλεσμα, έστω στην ακραία περίπτωση ότι ο καταναλωτής στερείται σταθερής τηλεφωνίας, να μην μπορεί να προβεί στην Αναγγελία της βλάβης.
  4. Στα πλαίσια αυτά και ενόψει των ειδικών διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των Καταναλωτών, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η παράλογη πρακτική του ΔΕΔΔΗΕ και να δοθεί στη δημοσιότητα τοπικό τηλεφωνικό κέντρο αναφοράς βλαβών τόσο στην Κορινθία, όσο και στους λοιπούς νομούς, ώστε οι κορίνθιοι και οι λοιποί καταναλωτές να απευθύνονται άμεσα σε αυτό.
  5. Η υπερσυγκέντρωση υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και οι ελλείψεις που παρουσιάζουν οι σχετικές του ιστοσελίδες, δεν αποτελούν εκσυγχρονισμό αντίθετα αποτελούν διολίσθηση σε παρωχημένες εποχές.
  6. Η επικοινωνία με τον αριθμό 11 500 αναγγελία βλαβών ΔΕΔΔΗΕ χρεώνεται και μάλιστα με υψηλή χρέωση μέσω κινητού τηλεφώνου, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια και αναίτια Οικονομική επιβάρυνση στον Καταναλωτή που θέλει να ανακοινώσει βλάβη χρησιμοποιώντας δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
  7. Σημειώνεται οτι η μεγαλύτερη μερίδα των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας ακολουθούν σύστημα, που σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, αδρανοποιεί την παροχή της σταθερής τηλεφωνίας.
  8. Έτσι, ο καταναλωτής εξαρτάται πλήρως από το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας για να αναγγείλει τη βλάβη του στον ΔΕΔΔΗΕ.
  9. Ενόψει των ανωτέρω, είναι επιβεβλημένο να υπάρξει τηλεφωνικός αριθμός αναγγελίας βλαβών αχρεωστήτως για τον Καταναλωτή σε κάθε νομός της Ελλάδας.

Κόρινθος 5/11/2019