Όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη συνεδρίαση

Συνεδρίασε σήμερα η Διαρκής Ιερά Συνόδος, υπό την προ­ε­δρία του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος Ι­ε­ρω­νύ­μου, μετά την απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με το άνοιγμα των ναών για ατομική προσευχή στις 4 Μαΐου και τη συμμετοχή πιστών στη Θεία Λειτουργία από τις 17 Μαΐου.

Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τις 17 Μαΐου, για να προετοιμαστεί καλύτερα για τη συμμετοχή των πιστών στις ακολουθίες. Για τον σκοπό αυτό η ΔΙΣ θα συνεδριάσει ξανά την Τρίτη 12 Μα­ΐου 2020.

Τις επόμενες ημέρες σημειώνεται πως θα αποστείλει σχετική Εγκύκλιο προς τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με όλες τις σχετικές οδηγίες για την προσέλευση των πιστών στους ναούς για την κατ’ ιδίαν προσευχή τους. Για το ζήτημα της Θείας Ευ­χα­ρι­στίας και της Θείας Κοι­νω­νίας, η Ιερά Σύνοδος ε­πα­να­λαμ­βά­νει και πάλι ο­μο­φώ­νως ότι το ζή­τημα περί του Ι­ε­ρού Μυ­στη­ρίου είναι α­δι­α­πρα­γμά­τευτο, ό­πως α­κρι­βώς ο­ρί­ζε­ται από τους Θεί­ους και Ι­ε­ρούς Κα­νό­νες της Εκ­κλη­σίας.

Πηγή:news.gr