Connect with us

Ελλάδα

Θέσεις εργασίας στο Επιμελητήριο Κορινθίας

Published

on

Το Επιμελητήριο Κορινθίας προτίθεται να προσλάβει δύο στελέχη με σύμβαση  μίσθωσης έργου, χρονικής   διάρκειας μέχρι 18 μήνες,  για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110, που υλοποιεί ως Δικαιούχος.

Η ανωτέρω Πράξη  αφορά στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και έχει αντικείμενο  την κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 ωφελούμενων / εργαζομένων σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν.

Τα φυσικά πρόσωπα (Στελέχη)  που θα επιλεγούν θα παρέχουν  διοικητική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη για το έργο.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται για κάθε στέλεχος  στις δεκατρείς  χιλιάδες, επτακόσια πενήντα ευρώ (13.750,00€)συμπεριλαμβανομένου  των  πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

Το αντικείμενο εργασίας για κάθε στέλεχος είναι:

  • Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης, των σχετικών χρονικών και λοιπών ποσοτικών οροσήμων και να μεριμνά διαρκώς για την απρόσκοπτη υλοποίηση αυτών.
  • Να παράγει, να συντάσσει και να επεξεργάζεται των κατά περίπτωση απαραίτητων σχεδίων εγγράφων που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης.
  • Να υποστηρίζει τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαχειριστικών εργασιών που απορρέουν από το ρόλο του φορέα ως Δικαιούχου κατά την περίοδο αναφοράς.
  • Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με την ομάδα έργου του Δικαιούχου και δη τον Υπεύθυνο Πράξης, για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και δη των εργασιών στα πλαίσια των ενεργειών που συμμετέχει

Οι  υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων  πρέπει να έχουν  όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα των θέσεων που  αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). Τα επιπρόσθετα προσόντα  μοριοδοτούνται.

Απαραίτητα προσόντα:

Τυπικά προσόντα: (όχι μόρια)

  • Α) Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικής ή πληροφορικής κατεύθυνσης
    • Β) Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στην οργάνωση ή/και παρακολούθηση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τουλάχιστον 3 ετών

Πρόσθετα προσόντα :

  • Α) Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στην οργάνωση ή/και παρακολούθηση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων  άνω των  3 ετών
  • Β) Γνώση Ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής)

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν φάκελο με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά με συστημένη επιστολή) στο  Επιμελητήριο Κορινθίας Ερμού 2, 20131 Κόρινθος έως και την 30/05/2019 και ώρα 14:00, με την ένδειξη:

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση στελέχους διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης για το έργο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110

Σημειώνεται ότι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Επιμελητήριου Κορινθίας  λειτουργούν  καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 πμ – 15.00μμ. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή μέσω ταχυμεταφοράς) ή κατάθεσης στα γραφεία της Αναπτυξιακής, οι φάκελοι των υποψηφίων γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο έως την ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο υπεύθυνος κ. Κοροβήλος τηλ.: 2741024464 εσωτ. 928

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Πιτσάκης

Share this…
Continue Reading
Δημοφιλέστερα

2741076901 | info@mypressnet.gr


Copyright © 2022.Powered by Mindlabz